Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015 Αμφιθέατρο OTEAcademy

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιεχόμενο

Ξένια Μαντζιώρη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 164), fax: 210 6617 778, e-mail: xman@boussias.com

Συμμετοχές

Βίκυ Χαραλάμπους, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 373), fax: 210 6617 778, e-mail: vcharalambous@boussias.com

Χορηγίες

Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 112), fax: 210 6617 778, e-mail: nenag@boussias.com

Βίκυ Στάμου, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 158), fax: 210 6617 778, e-mail: vstamou@boussias.com

  • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
  • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ