Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015 Αμφιθέατρο OTEAcademy

Το συνέδριο

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες θα ενταχθούν οι ομιλίες Ελλήνων και ξένων ειδικών, αλλά και ο διάλογος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, θα έχουν ως περιεχόμενο:

 • Τις αλλαγές στον ρόλο των πωλήσεων, βάσει των εξελίξεων στην αγορά (νέα κανάλια πώλησης, νέες τεχνολογίες κλπ) και τις αγοραστικές συνήθειες. Κοινά σημεία και εξειδίκευση στην πώληση B2B και B2C. Τι δείχνουν οι έρευνες, πώς απαντούν επιχειρήσεις λιανικής και προμηθευτές προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων.
 • Τις μεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας των τμημάτων πωλήσεων, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, τα προγράμματα και τις τεχνικές ενημέρωσης των στελεχών σχετικά µε τις νέες τάσεις και τεχνικές πώλησης, τα εκπαιδευτικά εργαλεία για ανάπτυξη δεξιοτήτων των τμημάτων και των ανώτατων στελεχών, τους δίαυλους επικοινωνίας προσωπικού / διοίκησης για την υιοθέτηση και εφαρμογή των στρατηγικών στόχων, τα συστήματα ανταμοιβής και επιβράβευσης, τα προγράμματα πιστοποίησης.
 • Την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τα προγράμματα και τις λύσεις οργάνωσης των πωλήσεων, merchandising, BI, βελτιστοποίησης των παραγγελιών-παραδόσεων, κλπ.
 • Τα εργαλεία και τις λύσεις διευκόλυνσης συναλλαγών: Online πωλήσεις, ανέπαφες συναλλαγές, χρήση πιστωτικών καρτών, τραπεζικά προϊόντα, κλπ.

Για τις σύγχρονες τάσεις, όπως εκφράζονται στις στρατηγικές επιλογές στον τομέα των πωλήσεων, αλλά και μέσα από τις καινοτόμες προτάσεις προμηθευτών λύσεων, μιλούν στο συνέδριο εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δρουν στην ελληνική αγορά, ενώ παρουσιάζονται και βέλτιστες εφαρμογές των τμημάτων πωλήσεων, με τα αποτελέσματά τους.

 • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
 • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ